Què és i què fem

Un espai obert i adapta’t  al teu horari.

L’oportunitat d’experimentar i practicar meditacions guiades i tallers de diferents escoles i tendències.

Un lloc de encontre per persones i entitats vinculades amb la pràctica de la meditació i de la Pau.

L’objectiu i fi de la Trobada és expandir l’energia conscient de Pau i fer servir la meditació per la Pau com un vincle social.

La meditació abans de l’alba, obre la meva ànima al nou dia. La meditació al vespre situa el meu cor al meravellós jardí de la vida. - Meykanda. Abuelo Hombre Semilla en el Camino Rojo
Col·laboradors