Dr. Josep Mª Fericgla i Gemma Guarch

profileimage

Activitat: Introducció a la pau interior resultat de la respiració holorénica.
Descripció de l’activitat: Es proposa una experiència breument catàrtica d’un estat expandit de la consciencia a partir de la respiració holorènica. Anirà precedit d’una explicació del procediment i de les característiques de l’experiència, i d’exercissis preparatoris, i a l’acabar d’una meditació de ½ per tancar l’experiencia